Kleverig koraalzwammetje
(Calocera viscosa)
Volgens de gegevens van Champignons in de Jordaan (1999, p. 156, John Reijnders) is het Kleverig koraalzwammetje nooit aangetroffen in de regio Groot-Amsterdam.
Er ligt hier en daar wat vermolmd naaldhout in Natuurpark Spoorzicht. Toch komt het Kleverig koraalzwammetje er niet voor.
 
  Het Kleverig koraalzwammetje is Ún gebonden aan sterk vermolmd naaldhout, Ún aan stronken op voedselarme en droge grond.
 
Verwisseling is mogelijk met:
Het Geel hoorntje is niet gebonden aan een bepaalde houtsoort, en komt voor op sterk vermolmde takken van zowel loof- als naaldhout.
Het Geel hoorntje is niet of nauwelijks gevorkt, het Kleverig koraalzwammetje is vanaf de wortelende stam vertakt en gevorkt.
Het Geel hoorntje wordt zelden hoger dan 10 millimeter, het Kleverig koraalzwammetje is zelden lager dan een centimeter en kan tot 8 cm lang worden.
 
 


Foto:
nikon coolpix 4500,
7 okt 2004,
Anna's hoeve (Hilversum).
 

poes gijs
Vorige scherm