Colofon

Deze paddenstoelen-site is tot stand gekomen als onderdeel van de site van het Diemer Platform Spoorzicht Groen.


Van 1999 tot 2007 en sinds 2008 tot heden werd Park Spoorzicht door de actiegroep geinventariseerd. Er werden jaarlijks twee tot drie paddenstoelenexcursies gegeven.

Ook tijdens de overige excursies over onderwerpen zoals eetbare natuur, vogels, insectenleven, kleine diertjes, planten, en bosvorming, kwamen stelselmatig het hele jaar door ook paddenstoelen voor in de rondleidingen.

Ik heb geprobeerd om de vondsten te fotograferen en te documenteren op de site. Daarbij heb ik steeds gelet op de veldkenmerken.

 


Veldkenmerken van paddenstoelen zijn lastig. Er zijn boeken volgeschreven over kenmerken van soorten, en wie zich er in verdiept, komt om in de details. Specialisten kijken daar helemaal niet naar. Vaak weten ze op afstand al wat voor soort er staat. Hoe komt dat. Ze kennen al die kenmerken al. Dat is een.
Belangrijker: ze kijken vaak naar een combinatie van biotoop, gewoonte van het beestje en een of twee kenmerken. De hele rest is in feite ballast.

Nou ja, ballast? Je mocht op zich willen dat alle ballast, alle details, van alle soorten bij elkaar te vinden waren, met daarbij een schifting in wat ertoe doet, en wat niet. Maar dat bestaat niet. Zelfs niet op mycobank.com, op dit moment de databank voor beschrijvingen van paddenstoelen. Informatie is zelden gelijkwaardig.

Er is kennelijk geen beschrijvingsprotocol, geen vaste aanpak. Voor het vinden van een soortbeschrijving ben je aangewezen op drie-vier-vijf verschillende bronnen. Daarna kom je om in de details, en pas daarna kun je uitfilteren wat er toe doet, en wat niet.

In de winter van 2011-2012 is het hoofdstukje Buikzwammen stevig aangepakt. In de komende jaren zullen ook andere stukken van de website vernieuwd worden. Vanaf nu komt de aandacht minder te liggen bij Natuurpark Spoorzicht alleen, en meer op de groot-regio Amsterdam en het Gooi in het algemeen.

 


Lastiger te herkennen soorten moet aan geroken worden, geproefd, gevoeld of gekrabt. Voor een specialist, of voor iemand die het geslacht herkent, maar niet de soort, zijn veldkenmerken, samen met een foto, vaak de oplossing.

Het nieuwe hoofstuk Buikzwammen heeft een buikzwam dankwoord.

Copyright en Beeldrecht valt onder een soort Common License Agreement


De paddenstoelen website die u nu bekijkt is sinds 2012 weer volop in ontwikkeling.


poes gijs 
Vorige scherm