PEN-eiland / Diemer Vijfhoek / Bocht van Ballast

  46 Kb  
 
Het PEN-eiland bestaat sinds de jaren zestig. Het is van oorsprong een baggerdepot, en de natuur erop is spontaan ontstaan (op een paar aangeplante rijtjes berken na).

Het PEN-eiland valt sinds 1999 onder beheer van Staatsbosbeheer. Deze noemt het gebied Diemer Vijfhoek. Staatsbosbeheer heeft de opdracht gekregen een deel van het terrein recreatief toegankelijk te maken. En heeft de opdracht uitgevoerd door paden in het spontane bos uit te laten zagen, poelen en een kreek aan te laten leggen, en toegangshekken en informatieborden te laten plaatsen.

Het gebied valt binnen de gemeente Diemen. Dat betekent dat de Diemense wetgeving van kracht is. Overnachten op dit terrein bijvoorbeeld is dus niet toegestaan.
 
 
  55 Kb  
  Het PEN-eiland grenst aan de zuidoostkant aan de Bocht van Ballast. Dat is een baai en een landtong, eveneens aangelegd in de jaren zestig, eveneens in beheer bij Staatsbosbeheer. Dat gebied valt binnen de gemeente Muiden. Daar geldt dus de Muider wetgeving.

Vermoedelijk is de wetgeving ruimer. Want er wonen al jaren mensen op dat terrein. En zij worden kennelijk gedoogd.
 
 
  55 Kb  
 
Er liggen ook (woon-) boten in de baai aan de Muider kant. Die worden kennelijk ook gedoogd.

Buiten de Nuon-jachthaven liggen enkele bootjes. Ook dat is kennelijk gedoogd
 
 
  50 Kb  
 
Kennelijk gelden er in Diemen andere mores dan in Muiden. Het zorgwekkende hiervan is, dat dit niet de bedoeling is. De Baai van Ballast is een vogelrust gebied voor verschillende soorten dagactieve en nachtactieve watervogels. Bedoeld voor soorten die hier juist in de winter komen, en bedoeld voor soorten die hier juist in de zomer komen.
Dit botst hier met heerlijk rustig water om op te kunnen recreëren. Maar ja, daarom is het er dus juist zo rustig. Omdat iedereen wist dat dit de bedoeling is, omdat niemand het dus deed.

En nergens staat dat het niet mag. Niet op ANWB-waterkaarten, niet op de Waternet-oeverzoneringskaart (blad 40), niet op bordjes langs de oever, niet op bordjes in het water. Dat is typerend wanbeheer. Niets doen, het gewoon uit de hand laten lopen.

Wie is hier de boosdoener ? Staatsbosbeheer, Muiden, Waternet (AGV), de handhaver of de recreant die het allemaal ook niet kan weten ?
 
 
  40 Kb  
  Aan de noordkant grenst het PEN-eiland aan de Diem, en aan de overkant van de Diem ligt, sinds kort, IJburg.
De stad groeit in een gestaag tempo verder. Binnenkort is IJburg fase I volgebouwd. Ondertussen verrijzen de eilanden van fase II. Dit is een foto van het strand van Blijburg, met uitzicht op het PEN-eiland en het Werkeiland aan de noordkant ervan.

In een grijs verleden bedacht men dat de haven van IJburg zou moeten komen op een plek recht tegenover de doorvaart tussen PEN-eiland en Werkeiland. Vanaf het strand kon je dan overzwemmen naar het Werkeiland. Dat was de gedachte toen. Maar ja, dat eiland huisvest de laatste over gebleven ganzen-kolonies uit de regio. En zo is toen besloten dat dit misschien toch niet zo handig was.

De Diem, het brede water tussen IJburg en PEN-eiland, was vroeger koelwaterkanaal. Hierlangs stroomde het opgewarmde water uit de NUON-centrale terug naar het IJmeer.
De ondieptes waarop IJburg werd aangelegd, bevatten veel kranswieren en fonteinkruiden. Het onderwatergebied was rijk aan driehoeksmossels. Daarom was dat gebied rijk aan fouragerende watervogels.
De Diem had dat allemaal niet. Daarom is de Diem zelf erg geschikt voor waterrecreatie.
De plekken aan de oostkant van het Werkeiland (en aan weerszijden van de landtong van de Baai van Ballast) hebben dat wel, en zijn dus nog steeds bij uitstek geschikt voor watervogels. En dus niet voor waterrecreatie.

De vraag is hoe je dat zo kunt zoneren (aangeven) dat waterrecreanten ook snappen waar ze wel en niet uit hun dak mogen gaan zonder dieren schade te kunnen berokkenen.

Het soort schade is onvoorstelbaar. Ik ben geen vogelaar. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat als een vogel schrikt, en dus weg vliegt, hem dat energie kost. En dat, als dat vaak gebeurt, het dier meer zou moeten bij eten dan het op een dag de kans krijgt om te eten. Oftewel dat als een vogel te vaak verstoord raakt, het dier door honger verzwakt.

Ik heb me ook nooit gerealiseerd dat een vogel in de rui gaat. Dat hij dan extra kwetsbaar is, en dus een plek opzoekt waar hij geen gevaar loopt, met rust gelaten wordt. Als je daar met een bootje of surfplank opduikt weet de vogel zich geen raad, want hij kan niet goed vliegen vanwege het loslatende verenpak.

Dat zijn dan nog maar twee manieren waarop je rustende watervogels schade kunt berokkenen.
Er bestaat een lijst van oorzaken. Het zou handig zijn als er daarom meer aandacht was voor signalen aan watersporters, in de trant van "Hé joch, niet hier. Ga daar maar spelen."
 


 
  PEN-eiland   http://werthof.home.xs4all.nl/peneiland.html      
Laatst gewijzigd: 09-02-2011