Laatste update: 29 mei 2018
Aanpassing: 12 januari 2019
.

Spoorzicht:
Verleden, Heden en Toekomst


  Het hockey-plan staat weer bovenaan in de politiek van 2018. Als er binnen een jaar geen plek gevonden wordt voor honkbal, dan moet de hockeyclub op Spoorzicht komen (in plaats van op het huidige honkbalveld). En binnen drie jaar zal de eerste hockeybal in Diemen geslagen worden, ongeacht de plek. Dat is de uitkomst op 24 mei in de informatieve raad.

In de vele wandelgangen gonst het al ruim een jaar van ideeën. De Werkgroep Spoorzicht is geen voorstander van aantasting van de natuur, maar ook niet blind voor de politieke signalen.

Januari 2019: dit plan wordt als onrealistisch terzijde geschoven, na een natuurtoets en grondmechanisch onderzoek.
 

  Er is maar een enkel schetsje in omloop, en dat plaatje hoefde alleen maar te bevestigen dat het past. Er zijn 2 hockeyvelden gekopieerd van GoogleMaps, en op Spoorzicht gelegd.
Nou, laten we dat dan zelf ook maar even zo doen, met een veld van Athena (want die hockeyclub krijgt in Diemen een dependance).
Kantine en verplichte uitloop is meegekopieerd van het Athena veld. Ruim zal het niet zijn.

We zetten in GoogleMaps de schaal gelijk voor Athena-veld, en park Spoorzicht, en plakken dat geheel over elkaar heen:
athena
spoorzicht

  Met wat schuif-, draai-, knip- en plakwerk geeft dat de volgende resultaten:

  Alternatief 1: ligging op 1 lijn (veld 2 is een paar graden gedraaid t.o.v. veld 1)
alternatief1

  Alternatief 2: gedraaide ligging (om het hügel-gebied te sparen)
(maar het zeldzaamste bostype, elzenbronbos, wordt gehalveerd)
alternatief2


  Alternatief 3: gedraaide ligging (om het elzenbronbos te sparen)
(maar het hügelgebied gaat eraan, te vervangen door een hügel elders)
alternatief3

  Direct duidelijk is dat meer overwegingen een rol spelen dan aanvankelijk werd gedacht. Als de schaal in GoogleMaps betrouwbaar is, dan passen er 3 hockeyvelden op de plek van het park.
De partijen zijn overeengekomen dat 50% van het park groen blijft, en kwalitatief verbeterd wordt. In de andere 50% is plek gereserveerd voor hockeyvelden, kantine en parkeerplaatsen.
De huidige voorwaarde is daarbij dat er geen speelruimte is voor een derde veld in de toekomst, dus uitbreiding in aantal velden moet geblokkeerd zijn.
De weg (bruine lijn) door het midden vanaf ingang I naar de achterste (meest westelijk gelegen) punt moet berijdbaar zijn door draglines, ingehuurd door het gasbedrijf.

  Moeilijker zijn de complicaties:
 • Hockey is geen voetbal, en een hockeyveld is geen voetbalveld.
 • Waterberging is essentieel op de laagste plek van de polder (beperken wateroverlast in de woonwijk). Daarom is een slotenpatroon ingetekend dat los staat van de 3 omringende sloten.
 • Elzenbos is gevoelig voor betreding, dus directe inloop moet de kop ingedrukt worden. En dat kun je doen met wat sloten hier en daar.
 • Terrein-noordkant is van belang als ecologische route, knelpunten moet je mijden. Twee ontwerpen hebben een knelpunt aan de noordkant (bij de tankval of waterpartij, langs de spoor-ringdijk).
  Alternatief 1 heeft knelpunt bij het stinsenlaantje (veld 2 is een paar graden gedraaid t.o.v. veld 1 om doorgang minder krap te maken).
  Alternatief 2 heeft knelpunt ter hoogte van de ingang van "junglepad 1" (en leidt tot verlies van nogal wat elzenbronbos).
  Alternatief 3 heeft knelpunt bij weg naar de kantine.
 • Naar verwachting produceert de kantine de meeste herrie (omroepberichten), en als je de kantine aan de woonwijkkant van de velden legt, dan gaat de herrie de andere kant op. Leg je de kantine aan de zuidkant, dan worden de luidsprekers gericht op de wijk (om de spelers op velden te kunnen beroepen).
 • Naar verwachting produceert de parkeerplaats de meeste autodampen en herrie, en als je die aan de zuidkant legt, dan heb je er in de woonwijk het minste last van.
 • Hoe je de velden ook legt, ze liggen tussen 2 geluidschermen naast sociale woningbouw, en geven dus geluidsoverlast in de wijk (houten doel, houten stick, houten bal).
 • Voor een hoogwaardige ecologische verbinding is de veldbelichting essentieel: de lampen moeten met lichtkappen uitsluitend schijnen op de velden, en niet ook ernaast op de omgeving (denk aan nachtvlinders, waterkevers en vleermuizen). Hoe dat wel goed kan, kun je navragen bij de Gooise Golfclub in Zanderij Crailoo.
 • Voor een effectieve faunagoot over de spoortunnel is het verstandig de velden aan de zuidkant iets verder van de sloot af te leggen, waardoor een boomsingel blijft bestaan (nu de mycologisch belangrijkste zone).

 •   Kloppen de maten in GoogleMaps?
  Ja, maar alleen als de oude voetbalvelden groter waren dan is aangenomen.
  Volgens oude tekening van de voetbalvelden, kloppen ze niet. Een voetbalveld op dit terrein was 50x75 meter (zonder de uitlooppaden), en een hockeyveld moet volgens de landelijke bond (KNHB) 55x91,4 meter zijn (want anders mag je er geen erkende wedstrijden op spelen).
  De zijuitloop aan weerszijden moet minimaal 2 meter zijn bij een hockeyveld.
  De achteruitloop moet minimaal 4 meter zijn, en voor internationale wedstrijden zelfs 5 meter.

  Waar laat je de parkeerplaats? In alternatief 1 en 2 is gekozen voor het voormalig kantinezandje van de vroegere SV-Diemen.
  Met reden: je hebt dan de minste benzinedampen in het bos, en je kunt de kruiden dus blijven ruiken.
  complicaties  

  poes gijs