agrocybe dura  
  Barstende leemhoed
(Agrocybe dura)
NMV Ag 002040

Tijdens de excursie van 14 mei zagen we bij het zandje van de voormalige voetbalkantine een paar paddestoelen in het gras staan. Ze kwamen onverwacht op (tijdens het voorlopen van de excursie nog niet te zien), en waren onverwacht snel weer weg. Wel een foto gemaakt, maar niet gedetermineerd, want we waren op insectenjacht, in dit geval op zoek naar het zwartsprietdikkopje.
Het is een Barstende leemhoed (Agrocybe dura). De kleur van de lamellen (bleek- tot grijsbruin) wijkt af van die van andere leemhoeden.
In 2001 vonden we ook duizenden Vroege leemhoeden, vooral op snippers iepenhout.

Foto:
sony mavica fd73,
14 mei 2000
 

poes gijs
Spoorzicht's Leemhoeden
Vorige scherm