Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's te vinden onder de details-link.

Spoorzicht's Leemhoeden

Plaatjeszwammen:
Hout- en strooiselafbrekers (saprotroof)

Leemhoeden (agrocybe)

  Van de elf soorten in ons land voorkomende leemhoeden, zijn tot dusverre vier soorten in Diemen waargenomen. Drie daarvan in dit kilometerhok, en een nabij de Diemerzeedijk (Populierleemhoed). Vroege leemhoed, Barstende leemhoed en Grasleemhoed hebben een leemkleurige hoed en tabaksbruine of donkerbruine sporen.
Bijna alle leemhoeden zijn saprotroof. Alleen de Populierleemhoed, die op levende populier groeit, vormt een twijfelgeval.
 
1. Barstende leemhoed ( Agrocybe dura )
Waarnemingen: 14 mei 2000
Nieuw in dit kilometerhok
details
2. Vroege leemhoed ( Agrocybe praecox )
Waarnemingen: 10 september tot eind november 2001, 20 oktober 2002, 16 oktober 2003.
Nieuw in dit kilometerhok
details
3. Fluweelleemhoed ( Agrocybe putaminem )
Waarnemingen: 20 oktober 2002.
Nieuw in dit kilometerhok
 
Opmerking:
Met Nieuw in dit kilometerhok wordt bedoeld dat de vondst niet in opgenomen in de paddestoelenatlas van de regio Groot Amsterdam (1999) voor kilometerhok 126,484 waarbinnen park Spoorzicht valt.


poes gijs 
Vorige scherm