Foto's:
Park Spoorzicht,
4 november 2003,
Nikon coolpix 4500.
  Parelamaniet
(Amanita rubescens)
NMV Ag 0003150

De Parelamaniet is in de regio groot-Amsterdam een stuk zeldzamer dan in het Gooi.
Parelamanieten zijn algemeen in loof- en naaldbossen op voedselarme grond.
Ook komen ze in lanen voor, mits de grond voedselarm is.
In Amsterdam en omgeving is de bodem meestal te voedselrijk voor amanieten.
 

 
Veruit de meeste amanieten zijn myccorhiza-soorten, dat wil zeggen veel soorten leven samen met bepaalde boomsoorten. Dat geldt zeker ook voor de parelamaniet die je vaak aan zult treffen in de omgeving van eik en grove den.

Dat deze soort op 3 en 4 november 2003 in park Spoorzicht werd gevonden, was dan ook een volslagen verrassing. Inderdaad in de omgeving van eiken, maar ook van berk en hazelaar. Grove dennen ontbreken daar. Het is een klein strookje van de windsingel waar een tegelpad heeft gelopen en veel voedselarm zand aan de oppervlakje komt. Kennelijk is de bladworp van de bomen op die plek niet zo groot dat de humusvorming deze soort verdrijft. Het is typisch zo'n plekje waar we iedere keer opnieuw verrassende soorten tegen kwamen.

Een belangrijk veldkenmerk van de rubescens is de roodverkleuring. Daarin verschilt de parelamaniet van de panteramaniet die nooit rood verkleurt. De parelamaniet ruikt naar rauwe aardappel.
 

   

poes gijs
Samenlevende plaatjeszwammen
Vorige scherm