KNNV-Lezing Nat ecolint
ecolint in de Top van de Diemerscheg
Nivon-gebouw, 8 maart 2008
Spreker: Jan Willem Wertwijn
 


Rivierenlandschap - De Diem
  Wat is een nat ecolint?
 
Een nat ecolint is een verbinding tussen natte leefgebieden (moeras, grasland, rivierenlandschap).
Een aantal diersoorten is afhankelijk van die natte gebieden. Zij leven alleen of in hoofdzaak daar. En zij zijn vaak kwetsbaar of met uitsterven bedreigd, niet zo zeer in Nederland, als wel in Europa.
Een goed voorbeeld daarvan is de Rugstreeppad. Deze komt in het Nederlandse laagland relatief veel voor, maar is in de rest van Europa uitgestorven.
De Ringslang doet het in de omgeving van Weesp, Diemen, Muiden, Amstelveen en Amsterdam heel erg goed, maar doet het buiten Nederland een stuk minder goed.

Doelsoorten van een nat ecolint in deze regio zijn dus soorten die min of meer sterk afhankelijk zijn van rivieren, moerassen en nat grasland, en/of zelfzaam zijn in Nederland of zelfs in Europa.
Dat zijn bijvoorbeeld noordse woelmuis, dwergmuis, ringslang, bittervoorn, kleine modderkruiper en rugstreeppad.
Zij komen allemaal voor in de Diemerscheg. Ze komen allemaal voor in Diemen, maar niet overal. De meeste van deze soorten (afgezien van vissen en ringslang) kunnen zwemmen, maar geen grote afstanden. Rugstreeppadden zijn de slechtste zwemmers van allemaal. In diep water verdrinken ze.
 


Rivierenlandschap - Natuurpark Spoorzicht
  Zodra een trekroute werkt, volgen er allerlei soorten die meeliften op het succes. Dat zijn soorten die minder gebonden zijn aan alleen moeras, grasland, en rivierenlandschap, zoals marterachtigen (wezel, hermelijn, bunzing), kleine zoogdieren (egel, mol, aard-, bos-, en spitsmuis, woelrat), vos, amfibieŽn en insecten. Veel van die soorten zijn de afgelopen 9 jaar ieder jaar gezien in Park Spoorzicht. Veel van deze soorten zijn ook in de moestuintjes, in de woonwijken en langs de rails te vinden.  


Rivierenlandschap en Moeras - Molenwetering (Science Park)
  Hoe maak je een ecolint tot een succesvolle trekroute?
Enerzijds door met allerlei middelen de verbinding over hindernissen mogelijk te maken.
Anderzijds door ervoor te zorgen dat het leefgebied optimaal geschikt is voor zoveel mogelijk wensen van zo veel mogelijk diersoorten.
 
poes gijs
Startscherm Ecolint Diemerscheg