Natuur in Diemen 2014 vind je hier.
Natuur in Diemen 2015 vind je hier.
Natuur in Diemen 2016 vind je hier.
Natuur in Diemen 2017 vind je hier.
Natuur in Diemen 2018 vind je hier.

Natuur in Diemen 2019 is deze pagina.
Natuur in Diemen 2020 vind je hier.


Oktober 2019 (Natuurpark Spoorzicht):


Rooien zieke bomen (iepen)
Bij "de eerste punt" stonden veel zieke iepen (iepziekte). Een aannemer heeft ze gerooid.
Dus kwamen er geschilde stammen en snippers vrij. Snippers zijn o.a. gebruikt voor de doorgang van junglepad1 naar junglepad2. Stammen liggen in de nieuwe doorsteek van de ingang van junglepad2 naar de hügel-bypass.


Rooien zieke bomen (essen)
Bij "de tweede punt" staan veel zieke essen (essentaksterfte). De meeste ervan vormen geen noemenswaardig risico. Er kan weleens een tak afvallen, van zacht, vermolmd hout, maar veel schade geeft dat niet.

Dat lag anders voor drie essen die overhelden naar de sloot. Als een 60-jarige boom gaat kantelen en omgaat, dan komt de kruin tot ver aan de overkant van de sloot op de bovenleiding of op spoortuintjes, en dat vormde een (te) groot risico.


De gemeente is zorgplichtig, ouderwets gezegd, aansprakelijk voor schade, en heeft als taak risico's te verminderen. Dat kan door een boom te stobben. Je laat dan een gedeelte van de stam staan, en vermindert zo het risico.
Natuurlijk hadden ze iets meer kunnen laten staan, maar het moet ook werkbaar blijven, en meestal betekent dat zagen op heup- of schouderhoogte.

Het grote zaagwerk is geen vrijwilligerswerk. Het is uitbesteed aan specialisten, met beschermende kleding, gecertificeerd voor het werk, en met professioneel gereedschap.


Vanwege de rupsbandsporen is er wat aan padherstel gedaan in de westpunt van Natuurpark Spoorzicht. Het is niet veel, maar het scheelt alvast iets.
September 2019 (Natuurpark Spoorzicht):


Feestweek. Met een (gedeelde) marktkraam de boer op, om mensen over Spoorzicht te vertellen. Nu blijkt dat veel mensen het park al kennen en het regelmatig bezoeken.

Er is een doorsteek gemaakt van de noordkant van junglepad2 naar de hügel-bypass (gestippeld op de kaart). De hügel-bypass is een pad dat het mogelijk maakt om langs de hügel te lopen, en zo andere wandelaars op het hoofdpad te omzeilen.
Dat is handig voor schoolklassen, en voor excursies. Nu kun je van daaruit meteen doorsteken, in het droge seizoen.
Je mist dan wel wat sfeer. Maar je krijgt daar ook weer iets voor terug.


achterkant hügel-gebied
Zomer 2019 (Natuurpark Spoorzicht):
Er groeit kikkerbeet en waterkers in de sloten. Waterpeper en Gesteelde lakzwam groeien op land.

De padbermen in park Spoorzicht zijn vroeg gemaaid, dit jaar. Daardoor zijn de paden prettiger beloopbaar, zonder al die opschietende bramen en brandnetels.

Speerpunt in 2019 is het tweede voetbalveld en de zodenhoek, oftewel de westpunt van het terrein. Daar komen relatief minder mensen omdat er allerlei dwarspaden zijn ontstaan die de noord-zuid doorsteek droger maken.

Er is in de westpunt veel gedaan: maaiwerk, zaagwerk, takkenrillen verplaatsen, een doorgang naar het water maken, een bankje plaatsen, en bramen snoeien.
Op korte termijn koopt niemand daar iets voor, maar in de winter en in het komend voorjaar wel. Je kunt door lopen tot in de achterste punt, en daar staat dan een bankje om op uit te rusten. In 2019 is het een graspad, in 2022 is het een zandpad. De lijnen zijn daarvoor al uitgezet.

De westpunt-vijver (dat is de punt-vijver of NJN-vijver) is de enige vijver in het natuurpark die jaarrond watervoerend is. Dat betekent dat amfibieën (salamanders, kikkers) zich daarin kunnen voortplanten zonder gevaarlijke roofvissen in de buurt.
Nu er snoeken zijn gezien die waterhoentjes en meerkoetjes aan hun poot omlaag trekken om op te eten, is dat risico buiten deze vijver serieus te nemen.


Juni 2019 (Natuurpark Spoorzicht): Eind mei arriveerde zand, veel zand. Eindelijk ophoogmateriaal. Want het aantal snippers was onvoldoende: te weinig gestormd, kennelijk.

Depot 1 was binnen 10 dagen leeg. En de zuidoostkant (voor de kenners "voetbalveld1"), heeft aan de zuidkant een mooi opgehoogd pad.

Op het stationsplein, bij de brievenbus, staat een kaart met wandelroutes in Diemen, en zowaar, er loopt ook een wandelroute door Spoorzicht. Langs de mooiste plekjes, de natste in de winter, en daarom over de zwakste paden.


Die DaaromDiemen wandelroute loopt niet langs de in 2019 opgehoogde paden. En dat leidt tot de morele plicht om ook die wandelroute begaanbaar te houden ...

Mei 2019 (Natuurpark Spoorzicht):
In mei komen veel planten in bloei, maar inheemse vogelkers, Prunus padus, (foto boven) bloeit al in april, en is in mei bezig met besvorming. Als een taphrina-schimmel toeslaat, veranderen de bessen in peulvormige gallen (vogelkersnarrentasjes).
Op de foto is spinsel te zien van rupsen van een ypenomeuta-soort, een nachtvlinder (zie: vogelkers stippelmot).

Op de foto hieronder: Canadese kornoelje op een zonnige plek, in bloei op 5 mei, en vormt ook al bessen. Deze soort is in dit jaargetijde herkenbaar aan onder andere het aantal bladnerven en aan de opliggende lenticellen (wratjes) op de twijgen.

Let op de twijgkleur rood. Vanwege die kleur noemen veel mensen deze kornoelje ten onrechte Rode kornoelje. Maar Rode kornoelje heeft minder bladnerven, en geen opliggende lenticellen op de twijg. Kenners zeggen bovendien dat de glans van de twijgbast doffer is bij de Rode; de Canadese heeft meer reflexie. Maar dat is alleen zo bij soorten die in de zon staan.
April 2019 (Natuurpark Spoorzicht):
Prille lente beelden; speenkruid in bloei
Februari en maart 2019 (Natuurpark Spoorzicht):
Slootkanten en wallekanten worden ieder jaar gemaaid, dat moet om erbij te kunnen, maar is ontoereikend om de groei een halt toe te roepen. Want maaien betekent meer licht, en meer licht betekent snellere groei van braam, veelbloemig roosje, riet, wilg en iep. Binnen een half jaar lijkt alles vergeefse moeite.
23 januari 2019:
Winters weer, met af en toe een zonnige dag. Er is veel gebeurd om Natuurpark Spoorzicht ook in een natte winter toegankelijk te houden. Maar zoals ieder jaar, net niet genoeg. Op de foto hier boven het depot met uitgetrokken Canadese kornoelje struiken.
19 januari 2019:
Het is winter. Met tot nu toe maar 1 dag sneeuw.

De wethouder Sportzaken meldt in de krant (Diemer Nieuws) dat Natuurpark Spoorzicht niet geschikt is om sportvelden op aan te leggen, vanwege de natuurwaarden en vanwege de bodemgesteldheid.
Het zou te duur worden. Leve de recessie, weer net op tijd begonnen,
denkt een mens dan. Of is wijsheid ingedaald?De inzet loont, junglepad2 kreeg in 2018:
Twee uitgangen aan de zuidkant: een naar het zuidoosten, speciaal voor schoolklassen, en een naar het zuidwesten (die bestond al, maar was ingestort).
In de sneeuw zie je pas hoe druk die paden in gebruik zijn. Er is duidelijk een groep die juist de ene kant kiest, en een groep die juist de andere kant neemt.
Het doorgaande pad aan de zuidkant tussen de twee uitgangen in, wordt zichtbaar veel minder belopen. Grappig. Daar moet een reden voor zijn.
Laatste update: 1 november 2019