Natuur in en om DiemenNatuur in Diemen 2014 vind je hier.
Natuur in Diemen 2015 vind je hier.
Natuur in Diemen 2016 vind je hier.
Natuur in Diemen 2017 vind je hier.
Dit is de pagina Natuur in Diemen (2018)
Natuur in Diemen 2019 vind je hier.

Natuur in Diemen 2020 vind je hier.
december 2018:
Ineens is het winter. En het rommelt in de politiek.
Komt dat nog wel goed met die hockeyplannen? Of wordt dat plan afgeserveerd, zoals alle voorgaande plannen? De tijd zal het leren. Er is ecologisch onderzoek begroot, voor 2019, dus rap zal het in elk geval niet gaan. Er is al een natuurtoets geweest, en er is grondmechanisch onderzoek (sonderingen) gedaan, in 2018. Dus waarschijnlijk is daaruit af te leiden dat sportvelden maken op de plek van een natuurpark niet goedkoop zal zijn. Maar het blijft koffiedik kijken.
Rode kornoelje (Cornus sanguinea) in Spoorzicht

Canadese kornoelje (Cornus sericea s.l.) in de herfst (geel blad, soms rode twijgen)
oktober, november 2018:
Het Lentenummer 2017 (pagina 12-14) van de Groenbewuste Amsterdammer bevat een artikel over invasieve exoten.
Een exoot is een uitheemse plant (of dier), en de 'ínvasieve' buitenlandse soorten rukken onverbiddelijk op, ondanks de bestrijding ervan."
"Exoten veroorzaken veel overlast, zowel op het land als in het water",
"Ze verspreiden zich na een aanloopfase vaak razendsnel."

Meer over exoten vind je binnenkort hieroktober 2018: junglepad2 bewerkt
Junglepad2, zo heet het pad door voormalig voetbalveld1. Het nummer (2) geeft aan dat er nog een junglepad is, Junglepad1. Deze junglepaden lopen door het bos, onder de boomkronen. Het is de perfect manier om het bos te proeven. Je zit er helemaal in, in plaats van er tegen aan te kijken.

Junglepad2 is lang geleden gemaakt. En in 2004 werd het onbegaanbaarder.
In 2006 pakten we de zuidzijde aan: met een knuppelpad en een houten "rivier". Het pad liep sindsdien verrot slecht bij regen. Elzen en berken verrotten snel, essenstammen werden spiegelglad. Het zwik-en-glijpad.

Junglepad2 was geliefd bij onderwijzers. Zo maakten onze voorouders paden in het veen. Toen er nog geen fietsen waren, en asfalt nog niet bestond. Dat waren nog eens tijden.
Helaas, onbeloopbaar, en niet te onderhouden. Dus stortten we er na een paar jaar klei en veen overheen. Dat was ook goed verzonnen, na regen een moeras in het moeras.

Junglepad2 kreeg dit jaar een nieuwe uitgang aan de zuidkant en eentje aan de noordkant. Anders dan de vorige keer. Met houten "stoepranden" (echt inheems hardhout uit eigen bos), met een stevig zandbed, met daarop een dunne laag snippers. Dus dat pad kan weer jaren mee, als er geen hond in gaat graven. En ja hoor, binnen een week was het raak: het eerste gat.

Onvoorstelbaar. Maar daarvoor hebben we een truc geleerd: mosselen of oesters eten, en dan de schelpen begraven onder zo'n hondengraafje! Zo leer je de natuur (en honden) waarderen: de liefde gaat eerst door de maag.


september 2018: snoei vlinderlaantje
Vlinderlaantje, zo noemden we in 1999 het pad langs de noordkant van het honkbalveld (of wat daarvan over was). We telden 18 soorten dagvlinders op dat pad in 2006. In 2018 is dat minder vanwege schaduwpartijen. Veel vlinders houden van zon, hun waard- en nectarplanten ook.

Elk jaar maaien we de bermen van het pad, gefaseerd en gedifferentieerd.
Gefaseerd, dus nooit alles tegelijk. Meestal in juli, augustus en september, telkens een stukje. Gedifferentieerd, dus elk stukje op een andere manier, en enkele stukjes blijven overstaan (die doe je dus helemaal niet).

De berm aan de noordkant van het pad is in juli baaivormig uitgemaaid met de zeis. Als je goed kijkt, zie je allemaal halve maantjes in de begroeiing. Dat is vanwege territoriale vlinders, zoals bont zandoogje, die alle indringers verjagen, en bij een rechtgeschoren begroeiing zich het leplazerus vliegen over de gehele padlengte. Voor elke vlinder is er nu een eigen huiskamer, een eigen kom tussen bramen, berenklauw en brandnetels.
De berm aan de zuidkant van het pad is in oktober open geknipt over de volle breedte tot aan de houtril. En achter die houtril is ook een en ander weg gehaald. Zo valt er weer meer licht op het pad.


juli, juli en augustus 2018: te heet en mugalarm "code rood"
Normaal doen we heel veel in juni, juli en augustus. Ideaal weer om te maaien, te hooien, zand of snippers te kruien, paden op te hogen.
Mugalarm code rood bleek een onaangenaam nieuwe ervaring. Zelfs honden werden volslagen lek gestoken.
Er is veel blijven liggen. Toch is er wel een en ander gelukt, met name in de westpunt van het terrein, 's morgens tussen 05:00 en 07:00. Daarna werd het heet, te heet en was het nog steeds te vroeg voor vrijwilligerswerk, dat in ieder geval.juni 2018: wei gemaaid, zand gestort
De wei is gemaaid, maar niet gehooid; dat lijdt tot vervilting van de mat, en daarmee uiteindelijk tot meer riet en verruiging.
Deze keer is gefaseerd en gedifferentieerd gemaaid. Het voordeel daarvan is dat er verschillende hoogtes zijn aangehouden en bepaalde delen zijn over geslagen. Dat is op zich beter voor bijen, vlinders, padden en muizen. Het nadeel is dat juist het riet is blijven staan, maar liesgras, krulzuring en waterbies is afgemaaid (de waardplanten, dus). Dat schiet lekker op.


Het middenpad, dat in mei nog aan twee kanten boven het water uit stak, ligt in juni weer als een hoge houtsnipperdijk in droog land.


Het is in juni zo droog dat de vijvers bijna leeg zijn. Onvoorstelbaar, binnen een maand.


Inmiddels worden paden bezand en bermen gemaaid.mei 2018 verkiezingen: belofte, bedrog, en onderhandeling
Na verkiezingstijd en verkiezingsstrijd zijn de stemmen en zetels geteld.
Circa 1000 stemmen tekort voor een volledig behoud behoud van Natuurpark Spoorzicht. Er is dus onderhandeld, en het resultaat valt niet mee: meningen van voorstanders en tegenstanders lopen ver uiteen.

Resultaat Fifty-Fifty: de helft blijft groen, maar welke helft?
En hoe dan? En wat te doen met de andere helft, en op welke termijn?
Er zijn parallel lopend 2 plannen: 50% hockey of park, en 50% park, in 2018.

Vast staat dat de ontwikkeling van het terrein is losgekoppeld van de oplevering van de ondertunneling bij het station. Tussen nu en maximaal een jaar neemt het college het besluit over die andere 50%; m.a.w. in 2019 hakt men de knoop door, en start de uitvoer van een van die 2 plannen.
Maar die plannen zijn nu nog niet uitgewerkt, het zijn intenties (niet meer dan stemverklaringen, dus).

De VVD vindt het maar raar. Waarom eerst nog weer drie jaar wachten? Had iedereen gewoon op ons gestemd, dan konden we meteen beginnen aan die hockeyvelden op Spoorzicht.
Het CDA zit aan de andere kant van het politiek palet: Groen Links wil Spoorzicht beschermen, maar geeft 50% ervan weg om aan de macht te blijven. Wij, CDA, daarentegen, willen maar 25% van het park benutten voor seniorenbouw, en 75% groen houden.
Wat veel partijen en kiezers niet weten, is dat er al een projectleider Spoorzicht is aangesteld door de gemeente. En dat er al een natuurtoets heeft plaats gevonden door HaskoningDHV Nederland B.V. De natuurwaarden zijn dus in kaart gebracht. En die kaart ziet er zeer waarschijnlijk niet zo uit:
april 2018:
zondag 29 april, 11:00-13:00, excursie Eten uit de natuur.
De wandeling begint bij de bushalte aan de noordkant van het NS-station Diemen (centrum).
Kosten: vrijwillige bijdrage. Waterbestendig schoeisel is verstandig.
Opgeven (bij natuurindiemen at gmail.com) is gewenst.

Test voorjaarsgroenten zoals zevenblad en berenklauw tijdens deze wandeling door park Spoorzicht. Je krijgt na afloop enkele recepten mee.maart 2018:
Paden zijn klaar voor de lente, en wat ijs was, is weer water.


Het lijkt vredig en tijdloos: maar schijn bedriegt
Het is verkiezingstijd en verkiezingsstrijd. Niet de winnaars maar de formatie is bepalend voor de toekomst van het park.
Veel partijen hebben plannen getoond waarin van het park weinig over blijft.
Maar er zijn nog verrassende wendingen mogelijk.
februari 2018:
En ineens is het hartje winter
Ontbrekende voetstappen: dit is ijs (water), geen pad.

EIS, Bijensymposium Uithof, Utrecht

januari 2018:
Wilde bijen zijn echte bestuivers, honingbijen niet.
En dan gaat het bij wilgen vooral om hommels. dus.


januari-februari 2018:
Het was dit jaar zo vreselijk nat
dat zelfs de vijvers buiten hun oevers traden ...februari 2018: padophoging
En toen waren de snippers alweer op.
(En gelukkig zijn er nieuwe in aantocht)

Natuurwandelingen in Diemen
Diemen legt graag de nadruk op het groene karakter van het dorp.
En dan met name om het groen in de buitengebieden.

In het centrum ligt ook groen. Zoals natuurpark Spoorzicht, Van Gemertplein en de Omloop. Mensen lezen soms wel de krant maar niet de site. Dus moeten ze wel denken dat Spoorzicht woest en ledig is. En dat er dus ook geen wandelpaden zijn. Zo brengt de krant het soms. En zo is het dus niet. Er lopen sinds 1999 paden. En die worden jaarlijks onderhouden. Door vrijwilligers. Al 19 jaar lang.


Dit kaartje met spoorzichtpaden is uit 2010.
Snipperpad verandert langzamerhand in zandpad.
Als er zand is, als het pad omhoog moet.


oktober 2017: padophoging in volle gang
Zolang de voorraad strekt ...

Van bovenaf gefilmd
Twee vrijwilligers maakten een filmpje van bovenaf (drone).
Film Spoorzicht boven de boomkruin(ruim 600 Kb)
Vanuit de lucht zie je amper paden lopen in het terrein.


De ondertunneling van het spoor start in 2021 ...

Essentakken sterven af, een ziekte
Over essenziekte, essentaksterfte, of (foutief) verwelkingsziekte, zie essentaksterfte
Daarin zijn ook links verwerkt over publicaties met betrekking tot iepziekte of iepenziekte.

Spoorzicht heeft essen-iepenbos, en dus van tijd tot tijd zowel zieke essen als zieke iepen. Beide ziekten worden veroorzaakt door schimmels.

Bronvermeldingen staan op de pagina over de essentaksterfte.


Laatste update: 31 december 2018