Libellen::Gewone oeverlibel::Orthetrum cancellatum  


  Gewone oeverlibel
(Orthetrum cancellatum)
  De Gewone oeverlibel is zeer algemeen. Na het Lantaarntje de meest verbreide libel in Nederland.
In park Spoorzicht ligt dat anders. De Gewone oeverlibel komt er het meeste voor, daarna komen Grote keizerlibel, Blauwe glazenmaker, Platbuik, Vroege glazenmaker, Paardenbijter, allerlei andere soorten, en pas dan, als sluitstuk het Lantaarntje.

Er zijn veel meer vrouwtjes te vinden dan mannetjes, en veel jonkies (juvenielen). Dat is heel verklaarbaar als je kijkt naar het gedrag van deze soort.
Vers uitgeslopen, jeugdige libellen trekken weg bij de waterkant, en zoeken beschutte plaatsen op in de wei, langs bosranden en bospaden om te foerageren en te rusten.
De mannetjes, eenmaal geslachtsrijp, keren terug naar het water. Geslachtsrijpe vrouwtjes komen pas naar de oever voor paring en ei-afzet.
De meeste volwassen oeverlibellen vind je op het grasveld, de meeste vrouwtjes en jonkjes in het vlinderlaantje bij de bramenstruiken.

Grotere foto's zijn te vinden op de pagina Foto's Gewone oeverlibellen
 


poes gijs