Laatste update: 12 februari 2021
Natuurpark
Spoorzicht
Diemen

kilometerhok:  kilometerhok [126,484] bevat:
Excursie agenda 2020-2021
(tijdelijk geen excursies) 
Andere pagina's, zie:
Spoorzicht 2013-2014
Spoorzicht 2015
Spoorzicht 2016
Spoorzicht 2017
Spoorzicht 2018
Spoorzicht 2019
Spoorzicht 2020
Spoorzicht 2021 (deze pagina)
 

Natuurpark Spoorzicht ligt in het centrum van Diemen, ingeklemd tussen spoorwegen en autoweg A1, Het gebied maakt deel uit van de Diemer Scheg. Dat is een trekroute van wilde dieren tussen de Diem en de Watergraafsmeer.
Dieren gebruiken het park in die trekroute om uit te rusten, te eten, te schuilen, en jonkies te krijgen.

  De website Natuurpark Spoorzicht en het Diemer Platform Spoorzicht Groen (de Werkgroep Spoorzicht) bestaat op 30 april 2021 22 jaar. Al die jaren verzorgde de werkgroep het park, de website over en de excursies in het park, zonder een cent subsidie.
In die jaren is veel veranderd, in doelen en in werkwijze, maar niet in geld.
Excursiegangers geven vrijwillig een gift voor de onderhoudspot, of niet. En van de inhoud van het collectezakje wordt het onderhoud gedaan.

De Werkgroep Spoorzicht is sinds oktober 2015 toegetreden tot de Werkgroep Stadsnatuurbeheer van vereniging KNNV-Amsterdam, en beoogt werkzaamheden te verrichten naar de richtlijnen van Landschap Beheer Noord-Holland.
Stadsnatuur is de min of meer spontane vestiging van wilde planten en dieren. Beheer maakt ruimte voor de mens met behoud en versterking van de leefgebieden van plant en dier.
 


2021


februari 2021
januari 2021
verleden tijdWinter in 2021 (12 februari) betekent sneeuw en ijs.

Niet voor de winter opgehoogde paden veranderden in bevroren bagger.

Andere paden worden glad door onderlopen en belopen.

Spoorzicht doet z'n naam eer aan in de winter.Januari 2021: Rode kelkzwam is een winter-soort.

Brede baggerbende in plaats van smal voetpad met begroeide berm
  Als je ziet dat er ergens een "olifantenpaadje" ontstaat, dan moet je ingrijpen,
om de planten in de bosrand te beschermen. Die planten voeden vroeg in het voorjaar insecten. Die insecten vormen het basisvoedsel voor jonge vogels op hun nest. Geen bloemen, geen gezonde jongen.

Een olifantenpaadje in de savanne is een wildwissel, ontstaan door olifanten. Op zo'n wildwissel groeit niets, kan niets groeien, omdat de bodem ineengedrukt is en verslempt.

In Nederlands bos, in het algemeen, zijn zichtbare wildwissels van ree, vos, das, egel en muis. Net als mensenpaden zijn wildwissels onbegroeid of schaars begroeid, afhankelijk van gewicht en regelmaat van de betreders.

Bosrandplanten in Spoorzicht (zoals nagelkruid, fluitekruid, look-zonder-look, robertskruid, speenkruid) zijn in hoofdzaak een- en tweejarige soorten. Dat zijn plantsoorten die meestal als bol, knol of wortelstok de winter overleven.
Daardoor kunnen ze vroeg in het voorjaar uitlopen en bloeien.

Het is in het voorjaar nog licht genoeg in de bosrand, omdat bomen dan nog geen blad hebben. Zodra blad aan de bomen komt, schieten deze planten zaad, en verdwijnen daarna vaak weer ondergronds. Soms zie je alleen nog rozetten staan. Dat zijn bladeren in een ronde krans aan de grond. Die rozetten vangen net genoeg licht om voedsel aan te maken in bol, knol of wortelstok.
 


Foto 1 februari 2021: olifantenpaadje nu snipperpad
  Betreding overleeft zo'n plant niet. Mensen die hier 's winters lopen zien niet dat er planten staan. Die zijn dan nog niet zichtbaar.

Wandelaars gaan naast het pad lopen, in de hoop hun voeten droog te houden. Maar het pad ligt op een dijkje, en de berm is dieper en natter dan het pad zelf.
Elk stapt het liefst op een plekje waar nog niemand stond, in de hoop dat het daar wat droger is.

Dan toch maar liever snippers ....
 


Op 18 januari is het veld nat, maar het pad droog

Op 1 februari staat het pad op meerdere plaatsen onder water
Foto 29 januari 2021: telkens blijkt dat het nog net iets natter kan

Foto 29 januari 2021: in de zomer is dit pad, nu rivier op land


Foto 29 januari 2021: paden liggen op dijkjes, in de zomer lijkt dat onzin


In 2014 kregen de vrijwilligers een groen lintje van Groen Links.
Toen waren we 15 jaar bezig. Nu al weer 22 jaar, sinds 1999.

  Veel bleef het zelfde, veel veranderde in die jaren.
Het bos werd ouder, de kruinen voller, de winterse waterstanden kwamen telkens wat hoger, en elk jaar was de waterstand 's winters kritiek.
Er kwamen steeds meer paden, steeds meer mensen, en steeds meer bomen bij. En daardoor verdwenen er ook dingen.

Voor pioniers (grasland, rietorchis, sprinkhaanrietzanger) is geen plek meer. Naarmate in de zomer het bos droger, donkerder en dieper wordt, verdwijnen pioniers en maken plaats voor opvolgers. Opvolgers die juist van schaduw houden om in te kiemen, zonkiemers kiemen alleen nog op kapvlaktes.
 

Hooien Natuurpark Spoorzicht
Hooien in Natuurpark Spoorzicht (20 aug 2013)

  Hooien was handwerk. Het veld werd gezeisd, om het bloemrijk te houden.
Het afgekamde hooi was voor ringslanghopen.
Er waren icarusblauwtjes, hooibeestjes, bruine zandoogjes en vuurvlinders, allemaal soorten die jaarrond in grasland leven, mits zonnig en bloemrijk genoeg.

In 2007 hield Waternet een grote baggerklus in Diemen, en als bezuiniging, op advies van de hengelsportvereniging, werd de bagger op de kant, en hier op het hooiland gestort (in plaats van afgevoerd).
In die bagger zat veel riet. Dat riet overwoekerde het veld en het bos. Om het riet te bestrijden werd het veld integraal 2x per jaar gemaaid (geklepeld).

Het veld wordt sindsdien jaarlijks geklepeld, verhakseld dus in plaats van gemaaid. Verhakseld riet laat zich moeilijker kammen, dan gezeisd riet, en is ook moeilijker af te voeren. Maar als je het niet afvoert, vervilt het gras, en krijg je nog meer riet.
Klepelen is niet goed voor vlinders die jaarrond in het gras leven (als ei, als pop, als rups). De kritische soorten zijn dan ook verdwenen.
 

maaien of hakselen
poes gijs
Startpagina