langermannia gigantea

Foto: Diemen, Van Gemertplantsoen
17 september 2000.

Reuzenbovist (oud: Reuzebovist)
(Langermannia gigantea [Batsch:Pers.] Rostk. 1839)
Syn: Calvatia gigantea, Bovista gigantea (Batsch) Gray 1821, Globaria gigantea (Batsch) Quél. 1873, Lasiosphaera gigantea (Batsch) F. Šmarda 1958
Oudere namen: Lycoperdon bovista Pers. 1801, Calvatia bovista (L.) Pers. 1896
NMV Ga 215010

Komt niet voor in park Spoorzicht maar wel in het kilometerhok
(o.a. langs het trimpad en op het Van Gemert plantsoen).
Is voor Diemenaren misschien wel de meest bekende padenstoel.
Kan tot 50 cm doorsnee worden, een grote witte bal.
Heeft voorkeur voor verstoorde en vaak vermeste grond.
Komt voor in jonge bermen, pas aangelegde taluds, parken en plantsoenen, weilanden, in allerlei soorten bodems.
Vaak staan ze alleen, soms in heksenkringen.


Het trimpad, het pad van het station naar de Rode Kruislaan, wordt ieder jaar opgehoogd met versnipperd snoeihout en kerstbomenhout. Het is een druk belopen pad met een strook groen aan beide zijden, bestaand uit Spaanse aak, wilg, meidoorn e.d.
Er staan veel soorten champignons (zoals de Reuzenchampignon), oesterzwammen, satijnzwammen, nevelzwammen en wat ridderzwammen, en soms ook Reuzenbovisten.

In mijn studententijd kende ik arme studenten. Zij aten reuzebovist. Ze leven nog.
Iedere keer sneden zij een flinke plak van de reuzenbol af, en bakten die in de pan als champignons. De rest van het vruchtlichaam groeide gewoon verder.
De reuzebovisten groeien nog steeds op dezelfde plekken. Maar nu weet ik dat het een hondenuitlaatplaats was en is, want reuzebovisten houden van .... Hondenstront!

Vermeste grond krijgt zo wel een bijzondere betekenis. En smullen maar.


Top