Kogelwerper
( Sphaerobolus stellatus )
NMV Ga 229010

Nog niet gevonden in park Spoorzicht. Ze zijn erg klein, en je oog moet erop vallen. Dat gebeurt mij alleen als de zon erop valt, en er een of meer opengesprongen zijn.


Kenmerken:
Witte tot roomkleurige, soms okergele buitenwand, openscheurend met 5-9 tandjes, oranje-gele binnenkant. Bevat 1 klein, eivormig bolletje (peridiool), glanzend, glazig wit (soms gelig of zelfs bruin-zwart). De kleurvariatie van het bolletje is zo groot, dat je je moet afvragen of de kleur ertoe doet.
Het eitje (met daarin de sporen) kan tot wel vijf meter ver worden afgeschoten.

   


Biotoop:
Vochtig, vermold loof- en naaldbos, struwelen, parken, heiden, droge tot vochtige voedselarme graslanden.
Op mest, op plantenresten, op bladschede van grassen, brandnetelstengels, zaagsel.
Soms op takken, stronken, zaagvlakken.

Houtsoorten:
Loofhout (zelf o.a. gevonden op berk in het Lagieskamp, en op beuk in Hilverbeek).

Foto: KNNV-Gooi excursie, Laegieskamp, 4 sep. 2011, op berk

 

Foto's: Kogelwerper, IVN-Gooi excursie, Hilverbeek, 7 okt. 2006, op beuk.


Foto: Kogelwerper, IVN-Gooi excursie, Hilverbeek, 7 okt. 2006.


Verwisselbaarheid:
Geen


Bronnen:
Vermeulen, p. 537; G.J. Keizer, p. 143; Phillips, p. 255; Champignons, p. 157.
Breitenbach II, p. 496-497.

Top