Gesteelde stuifbal, Tulostoma brumale

Foto: Meijendel, 7 januari 2012.


Gesteelde stuifbal (Tulostoma brumale) NMV Ga 230010


Biotoop:
Stuifballen groeien saprotroof op humusarme, droge, kalkrijke, soms met mos begroeide, zandige tot lemige bodems.
Stuifballen zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam, maar in de gebieden waar ze voorkomen, zijn ze gemakkelijk te vinden. Het zijn pionier van net vastgelegd stuifzand. Je vind stuifballen bijna altijd op hellinkjes met een halfgroen waas van algen, mos, en soms kleinblijvende, kruipende bodembedekkers.

Schoorsteentje

schoorsteentje

Verwisseling:
Soortverschillen kun je pas zien als er een opening is:

  • Als de bolletje bovenop een schoorsteentje heeft, en de steel is donker, dan is het een Donkerstelige stuifbal

  • Als de bolletje bovenop een schoorsteentje heeft, en de steel is witachtig of bleekbruin, dan is het een Gesteelde stuifbal

  • Als het bolletje geen schoorsteentje heeft, dan is het een Ruwstelige stuifbal


Binnen die drie bestaan nog weer ondersoorten. Deze ondersoorten of varianten zijn niet met het blote oog uit elkaar te houden. De Nordic Vol. 3 behandelt alleen de microscopische kenmerken van de hoofdsoorten.

Gesteelde stuifbal groeit in duinen, duingraslanden, kalkgraslanden, kalkhellingen, verstuivingen en dichtgroeiende stuifvlakten.
RL 3 (oorzaak: ontkalking door zure regen).


Gesteelde stuifbal (Tulostoma brumale)
Standplaats foto's: Meijendel, 7 januari 2012.


Top