Ruwstelige stuifbal
(Tulostoma fimbriatum)
NMV Ga 230020

Tulostoma fimbriatum

Foto: Ruwstelige stuifbal
Meijendel, 7 jan. 2012

Biotoop:
Stuifballen groeien saprotroof op humusarme, droge, kalkrijke, soms met mos begroeide, zandige tot lemige bodems.
Stuifballen zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam, maar in de gebieden waar ze voorkomen, zijn ze gemakkelijk te vinden. Het zijn pionier van net vastgelegd stuifzand. Je vind stuifballen bijna altijd op hellinkjes met een halfgroen waas van algen, mos, en soms kleinblijvende, kruipende bodembedekkers.


Schoorsteentje

schoorsteentje


Verwisseling:
Soortverschillen kun je pas zien als er een opening is:

  • Als de bolletje bovenop een schoorsteentje heeft, en de steel is donker, dan is het een Donkerstelige stuifbal

  • Als de bolletje bovenop een schoorsteentje heeft, en de steel is witachtig of bleekbruin, dan is het een Gesteelde stuifbal

  • Als het bolletje geen schoorsteentje heeft, dan is het een Ruwstelige stuifbalBinnen die drie bestaan nog weer ondersoorten, maar voor die onderscheiding is microscopie noodzakelijk.

Gesteelde stuifbal groeit in duinen, duingraslanden, kalkgraslanden, kalkhellingen, verstuivingen en dichtgroeiende stuifvlakten.
RL 3 (oorzaak: ontkalking door zure regen).
 

Tulostoma fimbriatum

Foto: NMV-excursie, Texel, 7 november 2004


Tulostoma fimbriatum

Foto: Meijendel: Tulostoma's zijn pioniers op stuifzand

vegetatie Tulostoma fimbriatum

Foto: Vegetatie Meijendel standplaats Tulostoma's


Tulostoma fimbriatum

NMV-excursie, Texel, 7 november 2004

Tulostoma fimbriatum

Meijendel, 7 januari 2012

vegetatie tulostoma fimbriatum

Vegetatie Meijendel, 7 januari 2012

Top